Cankurtarma

ÜLKEMİZDE VERİLMEKTE OLAN ULUSLAR ARASI STANDARTLARDAKİ CANKURTARAN EĞİTİMLERİ

cankurtaran

İçişleri Bakanlığının Cankurtaran Bulundurma Zorunluluğu ile İlgili Yazısı için TIKLAYINIZ.

2006 Mayıs ayından itibaren kurulan Cankurtaran Eğitim Merkezleri yoğun bir şekilde eğitimler verirken, TSSF Cankurtaran Teknik Kurulu da eğitim metaryelleri konusunda hızlı ve ciddi çalışmalar yaparak süreci hızlandırmaya çalışmıştır. Hazırlanan eğitim materyalleri teknik ve etkili görsel ve yazılı donanımlardır. Cankurtarma ile beraber İlk yardım eğitimlerinin de yönetmeliğimiz içeriğinde olmasından dolayı bu konuda da Cankurtarma Teknik Kurulu tarafından yoğun çalışmalar yapılmış ve 16 saatlik Temel İlk Yardım eğitim manüelleri de görsel ve yazılı olarak tamamlanmıştır.

ILS Nedir?
ILS Dünyadaki iki ciddi oluşumun bir araya gelmesi ile oluşmuş ve bu sayede daha geniş bir alana yayılmış olan Uluslararası bir federasyondur.

FIS : Fédération Internationale de Sauvetage Aquatique (Belçika, Danimarka, Fransa, İngiltere, Lüksemburg, İsviçre ve Tunus…)

WLS : World Life Saving (Avustralya, İngiltere, Yeni Zelanda, Güney Afrika ve A.B.D.)

ILS standartlarında yetiştirilen cankurtaranlar su becerilerinin yanında Temel İlk Yardım becerileri ile donatılarak acil müdahale yöntemlerini bilinçli bir şekilde uygulayabilir hale getirilmişlerdir. Geçmişte kazalara yapılan yanlış müdahale sonucu ortaya çıkan ölüm ve sakatlık oranlarında, bir buçuk yıllık kısa bir süreçte ciddi azalmalar gözlenmiştir. Bu TSSF/ILS anlayışının, eğitim kalitesinin ve donanımlı eğitmenlerinin büyük bir kazanımıdır.

Ülkemizde Uygulanan cankurtaran eğitimlerinin hedefi;
Deniz, göl, yapay ve doğal tüm iç sularda, kıyılarda, havuzlarda ve bu faaliyetlere birleşik olarak gerekli durumlarda, karada da gerçekleştirilebilecek su üstü ve sualtı arama kurtarma çalışmaları ile bu çalışmalar kapsamında kullanılacak cankurtarma ve ilkyardım tekniğinin, eğitiminin, çalışma ve uygulamalarının, kullanılacak yardımcı araç ve gereçlerin, sporcuların yetiştirilmesinin, çalışma yapılan yerlerde güvenliğin sağlanmasına ilişkin standartların belirlenmesi. Cankurtaranlık,büyük kişisel özveri,uzmanlık becerisi ve sorumluluk gerektirmektedir. Bu nedenle TSSF;Cankurtaran eğitimini yetkili olduğu tüm faaliyetleri içerisinde en önemli konulardan biri olarak ilan etmiştir.

cankurtaran-02

TSSF’nin ana görevleri;

 • Su içinde ve su kenarındaki tehlikeler ile ilgili güvenlik bilincine dayalı davranışlar hakkında zamanında ve sürekli bilgi vermek.
 • Yüzme ve kendi canını kurtarma konularında eğitimler sağlamak.
 • Cankurtarma eğitimi vermek.
 • Eğitim ve görevlendirme konusunda cankurtaranlara ileri düzeyde nitelik kazandırmak.
 • Genel tehlikelerden korunma önlemlerinin bir parçası olarak ve bunların erçevesinde,su kurtarma hizmetlerinin ülke çapında örgütlenmesini ve uygulanmasını sağlamak.

cankurtaran-01

TSSF’nin genişletilmiş görevleri;

 • İlk yardım ve sağlık çalışmaları konularında eğitim ve ileri eğitim vermek.
 • Su kenarında, su içinde ve üstünde boş zamanların değerlendirilmesine ilişkin önlemlerin desteklenmesi ve şekillendirilmesi.
 • Kurtarma çalışmalarına ilişkin pozitif egzersizler yapmak ve yarışmalar düzenlemek.
 • Özellikle yönetim, örgütlenme ve idari konularda olmak üzere üyelere eğitim ve ileri eğitimler düzenlemek.
 • Kurtarma ve Eğitim kurumlarını geliştirmek ve denetlemek, suda kurtarma alanında bilimsel araştırmalar yapmak.
 • Yurt içindeki ve yurt dışındaki örgüt ve kurumlarla işbirliğinde bulunmak.
 • Yerel yönetimler ve örgütlerle iş birliğinde bulunmak.

Yönetmelik ve Talimatlar:

Cankurtarma