Rehber Dalıcı Sınavı 29 Nisan 2021 tarihinde İstanbul, Ankara ve İzmir’de eş zamanlı olarak yapılacaktır.

Rehber Dalıcı Sınavı 29 Nisan 2021 tarihinde İstanbul, Ankara ve İzmir’de eş zamanlı olarak yapılacaktır.

Federasyonumuz faaliyet programı içerisinde bulunan donanımlı REHBER DALICI SINAVI içerisinde bulunduğumuz Pandemi sürecinden dolayı aşağıda açıklandığı gibi iki aşamada yapılacaktır.

SINAV UYGULAMA ŞEKLİ

 • Yazılı sınavlar İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere üç ilde ve aynı tarih ve saatte gerçekleştirilecektir.
 • Federasyona sınav için başvuran adaylar başvuru sırasına göre her il için 40 kişilik gruplar halinde kayıt işlemleri yapılacak.
 • Başvuranların isim listeleri, hangi grupta oldukları, sınav yeri ve sınav saati federasyonun resmi internet sitesinden duyurulacaktır.
 • tssf.gov.tr internet sitesini takip etmek adayların sorumluluğundadır.
 • Belirlenen tarih, yer ve saatte toplanan adaylar Hes kodu sorgulamaları ve vücut ısısı kontrolleri yapıldıktan sonra, maskeli olarak sınav salonuna alınacaklar.
 • Salonda kayıt ve yoklamaları yapılan adaylar sınav rehberinde belirtildiği şekilde yazılı sınava tabii tutulacaklardır.
 • Yazılı sınav Pandemi kapsamı kurallarına uygun bir şekilde yapılacaktır.
 • Yazılı sınav sonuçları Federasyon resmi sayfasından tebliğ edilecek ve kendilerine itiraz süreci tanınacaktır.

Başvuruyu yaparken sınava hangi ilde katılacağınızı mutlaka yazınız.

İstanbul – Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi
Ankara – Gazi Üniversitesi
İzmir – Ege Üniversitesi

Federasyonumuz 2021 yılı planlı faaliyet programında yer alan Rehber Dalıcı Sınavı 29 Nisan 2021 tarihinde, saat 10.00’ da düzenlenecektir.

Rehber Dalıcı Sınav’ı her il için en az 10 kişi ile açılabilecektir.  Buna göre; gerekli olan tüm koşulları yerine getirerek, gerekli belgeleri eksiksiz olarak TSSF İstanbul Birimi’ne ulaştıran katılımcı listesi başvuru sırasına göre belirlenecektir.

Sınav her il için maksimum 40 kişi ile sınırlandırılmıştır. Katılımcı sayısının 10 kişi altında olması durumunda sınav iptal edilecektir.

Sınavda başarılı olamayan adayları başvuru dosyasını, kontenjan dışı kalanlar ücretleri ve dosyalarını dilekçe ile başvurup iade alacaklardır. Talep edilmediği takdirde ise bir sonraki sınav için başvuru dosyaları muhafaza edilmeyecektir.

Sınava katılacak adayların sınav harçlarını  Rehber Dalıcı Sınav Harcı – İsim Soyad açıklaması ile aşağıda belirtilen hesaba yatırarak sınav başvuru dosyalarını en geç 22 Nisan 2021 tarihinde, mesai bitimine kadar Federasyonumuz İstanbul Birimi’ne ulaştırmaları gerekmektedir.

2021 yılında uygulanacak olan sınav katılım harçları, Rehber Dalıcı Sınavı (KDV dâhil 750 TL)’dir.

(Ödeme yöntemi EFT/Havale)

2021-REHBER-SINAVI-KATILIM-FORMU – Doldurulup, imzalanıp başvuru belgelerine eklenecek TIKLAYINIZ.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Banka Hesap Bilgileri:
Türkiye Ekonomi Bankası (TEB) 311-Tunalı Hilmi
Hesap Adı: 66638472
IBAN NO : TR95 0003 2000 0000 0066 6384 72
Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu

Sınav katılım şartları, TSSF’ye yollanması istenen belgeler, sınavın yapılışı ve değerlendirilişi, dikkat edilmesi gereken konular https://tssf.gov.tr/donanimli-dalis-sinav-rehberi-genel-kurallari/ belirtildiği gibidir.

Süreli Süresiz Belge İptali Dilekçesi

REHBER DALICI OLMA ŞARTLARI
Donanımlı Dalış Talimatı (Madde 5)

 1. T.C. vatandaşı olmak,
 2. En az ilköğretim ya da ortaokul diplomasına sahip olmak,
 3. Üç yıldız dalıcı belgesini aldıktan sonra en az altı ay geçmiş olmak ve en az 50 onaylı dalış yapmış olmak ve bunu dalış kayıt defteri ile belgelemek,
 4. Donanımlı Dalış Talimatı’nın 19. maddesinde yer alan sağlık koşullarını yerine getirmek,
 5. Federasyonca belirlenmiş bir yabancı dili bilmek ve Federasyonun açacağı sınavda başarılı olmak,
 6. Taksirli suçlar ile kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş veya aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık gibi yüz kızartıcı veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, fuhuş, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kullanımı, kullanımını kolaylaştırma, kullanmak için satın almak, kabul etmek veya bulundurmak veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı ve haksız mal edinme suçlarından hükümlü bulunmamak,
 7. 07/1/1993 tarihli 21458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği ile Federasyon Disiplin veya Ceza Talimatlarına göre son üç yıl içinde olmak kaydı ile; bir defada altı aydan fazla veya bu süre içerisinde toplamda bir yıldan fazla ceza almamış olmak,
 8. Sualtı Sporları, Cankurtarma, Sukayağı ve Paletli Yüzme Federasyonu Aletli Dalış Yönetmeliği ve Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Donanımlı Dalış Yönetmeliği ve Talimatına göre belgesi iptal edilmemiş ya da ödenmemiş para cezası bulunmamak,

SINAV BAŞVURU DOSYASINDA OLMASI GEREKEN BELGELER:

 1. Savcılıktan alınacak ve sınav tarihi itibariyle 6 (altı) aydan daha eski tarihli olmamak koşulu ile adli sicil kaydı belgesi ASLI (e‐devlet üzerinden alınabilir)
 2. Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü’nden alınacak ‘Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliği’ne göre bir defada altı ay veya son üç yıl içerisinde toplam bir yıl yarışmalardan men ve hak mahrumiyeti cezası almamış olduğuna dair belge ASLI (e-devletten alınabilir)
 3. Sualtı Sporları, Cankurtarma, Sukayağı ve Paletli Yüzme Federasyonu Aletli Dalış Yönetmeliği ve Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Donanımlı Dalış Yönetmeliğine göre belgesi süresiz veya bir defada iki yıl, toplamda üç yıl süre ile iptal edilmemiş olduğuna dair Federasyondan alınacak belge için doldurulacak dilekçenin ASLI (Süreli Süresiz Belge İptali Dilekçesi, TSSF web sayfası formlar başlığı altında)
 4. Donanımlı dalış yapmasına sağlık açısından engel bir durumunun bulunmadığına ilişkin ve sınav tarihi itibariyle 5 yıldan daha eski tarihli olmamak koşulu ile SUALTI HEKİMLİĞİ VE HİPERBARİK TIP UZMANINDAN alınacak sağlık raporu ASLI (24.02.2014 Tarihinde
  yayınlanan TSSF Donanımlı Dalış Talimatnamesinde Form 11)
 5. Rehber Dalıcı Sınavı Katılım İstek Belgesi. Eğitim merkezi tarafından onaylanmış olan belgenin ASLI gerekmektedir. (24.02.2014 Tarihinde yayınlanan TSSF Donanımlı Dalış Talimatnamesinde Form 8)
 6. Rehber Dalıcı Eğitimi Sonuç Belgesi. Eğitim merkezi tarafından onaylanmış olan belgenin ASLI gerekmektedir. (24.02.2014 Tarihinde yayınlanan TSSF Donanımlı Dalış Talimatnamesinde Form 7)
 7. Sınav harcını yatırdığına dair FORM ve BANKA DEKONTU ASLI
 8. T.C. Kimliği önlü arkalı FOTOKOPİSİ (ASLI SINAV GÜNÜ İBRAZ EDİLECEKTİR)
 9. En az ilköğretim ya da ortaokulu bitirmiş olduğuna dair diploma FOTOKOPİSİ veya daha üst seviyede öğrenci olanlar için, öğrenci olduğuna dair belge FOTOKOPİSİ (ASLI SINAV GÜNÜ İBRAZ EDİLECEKTİR)
 10. Üç Yıldız Dalıcı Belgesi ya da Federasyonca denkliği onaylanmış eşdeğer bir belge (en az 6 ay önce alınmış olmalıdır) FOTOKOPİSİ (ASLI SINAV GÜNÜ İBRAZ EDİLECEKTİR)
 11. Üç Yıldız Dalıcı Belgesi ya da Federasyonca denkliği onaylanmış eşdeğer bir belgeyi aldıktan sonra en az 50 onaylı dalış yapmış olduğunu gösterir dalış kayıt defteri FOTOKOPİSİ (ASLI SINAV GÜNÜ İBRAZ EDİLECEKTİR)
 12. TSSF ilk yardım, yön bulma, derin dalış uzmanlıkları belgelerinin FOTOKOPİLERİ (ASILLARI SINAV GÜNÜ İBRAZ EDİLECEKTİR)
 13. Sınava girmek istediği yabancı dili bildirmelidir.
 14. 24.02.2014 tarihli Donanımlı Dalış Talimatı’nın Madde 5 (ç) fıkrasında belirtilen koşulları karşılamak gerekmektedir.